Hody Kňazova Lehota

V nedeľu Božieho milosrdenstva sme slávili hodové slávnosti v našej filiálke Kňazova Lehota. Každý rok začíname práve tu slávenie hodov v našich kostoloch a kaplnkách. Pri svätej omši sme boli povzbudení, aby sme sa nebáli dávať svoje rany, ktoré nám život udeľuje do Ježišových rán.  On nás veľmi miluje túži na nás vylievať prúdy milosti. Ak prežívame zdravo svoju vieru, tak to nám prináša aj pokoj aj radosť.  Dobrú atmosféru dodal aj spev našich spevokolov pri svätej omši. Obetné dary prinášali deti v krojoch a po svätej omši sme zotrvali v príjemnej atmosfére agapé (stretnutie pri občerstvení).

Ocenený Jozef Poláček

Pri príležitosti 15. výročia zriadenia Žilinskej diecézy biskup Tomáš Galis vyjadril nášmu kaplánovi Jozefovi Poláčkovi vďaku a ocenenie za to, že mu pomáhal pri vzniku diecézy a stáli pri ňom pri budovaní jej štruktúr, ako aj pri jej materiálnom zabezpečení.

Vianočný koncert – Podhorie

Dňa 26.12.2022 slávime v Cirkvi sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka. Je možno prekvapujúce, že práve mučeníctvo – zomieranie je súčasťou sviatkov radosti z narodenia Spasiteľa. Avšak táto obeta priniesla zrod niečoho nového a to povolania sv. Pavla.

Aj obeta mužov, žien, mladých a detí z Podhoria, ktorí obetovali svoj čas na nácviky, prípravu kaplnky, punču, koláčov, stromčeka, technického zabezpečenia …, priniesla zrod niečoho nového, niečoho krásneho v podobe Vianočného koncertu. Pokračovať v čítaní „Vianočný koncert – Podhorie“

Vianočný koncert – Lietava

V nedeľu na Božie narodenie sa v našom farskom kostole Povýšenia sv. Kríža  uskutočnil Vianočný koncert, ktorý bol v prvom rade oslavou Kristovho narodenia a zároveň spomienkou na skvelého kňaza a priateľa, kaplána Róberta, ktorý nás na našich koncertoch sprevádzal od roku 2016. Pri každom vstupe sme si pripomenuli z autentických nahrávok jeho príhovory a tak sme sa vrátili v čase a spomienkach. Koncertom zneli uspávanky, detské koledy, známe koledy v úpravách pre štvor hlasný zbor,  ale aj sólové skladby.
(viac…)

Jozef Poláček – primície

„Milí náš primiciant, spolubratia kňazi, milí farníci, pozvaní hostia. Slávnosť, do ktorej sme vstúpili je vo viacerých smeroch NEZVYČAJNÁ:

– nebýva zvykom svätiť kňazov v decembri,

– nebýva zvykom svätiť muža v pokročilom veku života,

– nebýva zvykom organizovať primície v advente.

Nezvyčajná je najmä samotná cesta povolania nášho primicianta.“ Pokračovať v čítaní „Jozef Poláček – primície“

Kňazská vysviacka – Jozef Poláček

V sobotu 10. decembra prežívala naša diecéza a aj naša farnosť veľkú radosť. Otec biskup udelil sviatosť kňazstva nášmu rodákovi Jozefovi Poláčkovi, ktorý pochádza z našej filiálky Hôrky. Otec biskup prirovnal ľudské dozrievanie k postupnému dozrievaniu ovocia. Aj povolanie nášho novokňaza dozrievalo postupne a nastal čas, aby sa plnohodnotne zapojil do služby Božiemu ľudu. Na konci svätej omše oznámil kancelár diecéznej kúrie, že novokňaz Jozef Poláček je ustanovený pre našu farnosť Lietava.

Advent – radostný čas očakávania

Od začiatku cirkevného roka, ktorý začal prvou adventnou nedeľou nám v liturgii slova zaznieva hlas Izaiáša – jedného z väčších prorokov. Narodil sa okolo roku 770 pred. Kr. v Jeruzaleme, jeho manželka sa spomína ako prorokyňa a mal aspoň dvoch synov o ktorých sa dozvedáme z Biblie.

Proroci – ohlasovatelia zjavenia, boli Bohom povolaní muži i ženy, ktorí vystupovali v mene Boha a tlmočili jeho vôľu.

Proroci pozývajú, tak ako vtedy aj dnes vyvolený ľud k obráteniu. Konkrétnu realizáciu tohto slova nám môžu pomôcť objavovať aj tieto štyri výzvy: Pokračovať v čítaní „Advent – radostný čas očakávania“

Sviatosť birmovania

Túto sviatosť vyslúžil v sobotu 29. októbra otec biskup Tomáš Galis spolu s generálnym vikárom Martinom Kramarom viac ako stovke mladých z našej farnosti.

Otec biskup birmovancov povzbudil, že prijímajú dary napriek tomu, že svet ich ešte považuje za nedospelých, Cirkev ich pozýva, aby spravili krok sami od seba bez toho, aby ich niekto nútil.

Kaplnka Panny Márie Zázračnej medaily do našich domácností

Do našej farnosti zavítala vzácna návšteva – sestrička Gemma z Dolného Kubína, ktorá nám pri sv. omšiach v Lietave a Svinnej predstavila kaplnku Zázračnej medaily, o čo ide a rozdala nám Zázračnú medailu. Poobede o 14:00 hod. pripravila krásnu a hodnotnú prezentáciu o Združení Zázračnej medaily, o zjavení Panny Márie, dozvedeli sme sa viac zo života sv. Kataríny Labouré a o prijatí. Kto by mal záujem prijať kaplnku, môže sa zapísať v sakristii kostola.

 

Požehnanie kríža na Pomlčke

Vysoko kríž na Golgote stojí...“ aj takáto krásna pieseň odznela pri požehnaní kríža na Pomlčke – mieste, ktoré svojou polohou medzi našimi dedinami Svinná a Babkov, dáva základ pre symbolickú paralelu pomlčky, tak ako to je aj v názve obce. Kríž je na tomto mieste tým podstatným zmyslom pre nás, inšpiráciou a dôvodom na rozjímanie pri hľadaní tej správnej cesty, ale aj spájaním pre nás a medzi nami. Symbolický stred medzi našimi dedinami.

Veľká vďaka patrí ľuďom dobrej vôle, ktorí hocijakým spôsobom prispeli k tomu, aby sa toto dielo začalo a podarilo doviesť až k jeho požehnaniu na taký symbolický sviatok – akým sú farské hody –  Povýšenie sv. Kríža 14. septembra.  Zároveň je to aj v týždni uprostred medzi hodovými slávnosťami našich kostolov v Babkove (8.9. Narodenie Panny Marie) a v Lietavskej Svinnej (15.9. Sedembolestná Panna Mária).