Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania v našej farnosti

September 2019 bol pre mladých našej farnosti začiatkom prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Príprava sa rozbehla a vzhľadom na situáciu, kvôli pandémii spôsobenej COVID-19 sme mali možnosť vyskúšať si rôzne podoby formácie. Najprv bola prezenčná príprava, ktorú sme si všetci obľúbili.
 
Premýšľali sme nad témami, ktoré predtým pre nás nestali ani za zmienku. Rozvíjali sme náš život aj iným spôsobom a učili sa prijať Ježiša do nášho každodenného života. Neskôr sa pandémia rozšírila a znemožnila nám stretávať sa osobne a tak sme prešli na formáciu pomocou video-katechéz. Bola to však dostatočná náhrada a neboli sme o nič ukratení. Aj vďaka kreativite sprevádzajúcich sme prípravu všetci úspešne zvládli. Pána Ježiša chceme mať, ako nášho verného priateľa.

Veľké ďakujeme patrí našim sprevádzajúcim, ktorí nás viedli touto našou cestou. Birmovkou túto cestu nekončíme a budeme sa snažiť v nej aj naďalej pokračovať. Je na každom z nás, aby sme sa stali svedkami žitej viery v našej farnosti.

VIDEO – katechézy

Milí birmovanci veríme, že vnímate zmenenú situáciu, ktorá ovplyvňuje aj spôsob našej prípravy na prijatie sviatosti birmovania. Ako uvidíte naše katechézy môžu mať aj inú podobu a budeme vďační za vašu spätnú väzbu.

Formulár na vyplnenie /klikni/.

Video-katechézy posielame cez e-mail (pokiaľ ste ho uviedli v prihláške), taktiež sú uverejnené na webovej stránke nižšie. Určené sú pre tých, ktorí majú technické možnosti na pozeranie a vyhovuje im aj takýto spôsob v tejto situácii.

Pre ostatných budeme riešiť spôsob prípravy individuálne, keď nám to situácia umožní. Ubezpečujeme, že urobíme všetko preto, aby všetci zapísaný v príprave mali možnosť k sviatosti pristúpiť.

BIRMOVANIE

Slovo pochádza z latinského confirmatio, čo znamená utvrdenie, alebo potvrdenie.

CIEĽ

Naším cieľom je aby sa birmovanci utvrdili vo viere; aby urobili zrelé rozhodnutie pre život s Kristom, ktoré slávnostne potvrdia prijatím sviatosti, viditeľného znaku daru Ducha Svätého a dennodenne ho budú potvrdzovať autentickým kresťanským životom; aby prostredníctvom Cirkvi prijali Božie potvrdenie svojho životného rozhodnutia. K tomu má poslúžiť náš program prípravy na prijatie sviatosti birmovania.

ANIMÁTOR – SPREVÁDZAJÚCI NA CESTE VIERY

Animátor birmovancov je kresťan, ktorý prijatím sviatosti birmovania potvrdil svoju vieru, utvrdzuje sa v nej a autenticita jeho kresťanského života je potvrdená farnosťou. Preberá zodpovednosť za prípravu birmovancov. Svedčí o svojej vlastnej skúsenosti života s Pánom, motivuje birmovancov k hľadaniu pokladu kráľovstva, katechizuje (vyučuje) a formuje birmovancov. Je podobný trénerovi, ktorý rozpoznáva dary, talenty a možnosti zverenca, na základe rozpoznaného predstavuje zverencovi méty, ktoré môže dosiahnuť (a sám je ukážkou toho, že méty sú dosiahnuteľné), pripravuje tréningový program s jeho tak teoretickými (katechéza), ako i praktickými (formácia) časťami. Priebežne zverenca motivuje, sledujúc tak cieľ, ku ktorému má zverenca priviesť.

Charakteristika a harmonogram jednotlivých častí prípravy

Prípravný kurz je ročný, v skutočnosti je však optimálna dĺžka prípravy individuálna. Dúfame však, že do konca prípravy bude časť birmovancov pripravená pre praktický kresťanský život. Ostatní môžu pokračovať v príprave, kým sa to nepodarí.

Registrácia záujemcu o prípravu

Prihlasovanie prebieha od júna do konca mesiaca september 2019 formou prihlášky. 

Formačné stretnutia v skupinkách

Kandidáti na prijatie sviatosti birmovania sú rozdelení do malých skupiniek, v ktorých sa pod vedením animátorov uskutočňuje časť formačného programu, zvyčajne 1x mesačne, okrem letných prázdnin.

Dôležitosť projektu

V zmysluplnej príprave je sotva možné napredovať bez toho, aby bolo jasné, čo sa bude diať, odkiaľ a kam sa bude smerovať, kto, čo a ako bude robiť. Náš projekt obsahuje tri základné etapy. Je inšpirovaný tým, čo sa kedysi dialo na ceste do Emauz (Lk 24,13-35).

„Každý človek je na ceste.“

Etapa prázdnoty, rozčarovania, vzbury, kladenia otázok, hľadania východísk a zmyslu vo všetkom. „My sme dúfali…“

 1. 1. téma: Som ten, ktorý dospieva
 2. Ciele:
 3. – pomôcť birmovancovi pochopiť, že obdobie, ktoré prežíva, je niečím normálnym, a zároveň prechodným
 4. – pomôcť birmovancovi hlbšie si uvedomiť, že vonkajší „image“ jeho osoby je dôležitý, ale nie podstatný, pre jeho ďalší život budú rozhodujúce vnútorné hodnoty.
 1. 2. téma: Život a jeho zmysel
 2. Ciele:
 3. – k veľkému počtu rôznych otázok, ktoré si birmovanci kladú, zaradiť aj tie, ktoré sa týkajú zmyslu života
 4. – pomôcť birmovancom pochopiť, že hľadaním skutočného šťastia možno objaviť zmysel života
 5. – pozvať ich k otvorenosti a komunikácii, k týmto nevyhnutným etapám na ceste k spoločenstvu lásky, teda k šťastiu
 1. 3. téma: Štyri piliere môjho projektu života 
 2. Ciele:
 3. – priblížiť birmovancom život človeka obrazom stavby, ktorý je potrebné budovať na štyroch základných pilieroch:
 4. 1. Vedomie HODNOTY
 5. 2. Vedomie ZODPOVEDNOSTI
 6. 3. Vedomie SLOBODY
 7. 4. Vedomie CIEĽA
 8.  

Etapa stretnutia s Ježišom, ktorý najskôr počúval a potom „počnúc Mojžišom a prorokmi im vysvetľoval…“, tak dal odpoveď na ich otázky, hľadanie, na prázdnotu …“

 • Etapa sviatostí – „Spoznali ho pri lámaní chleba.“ Vyvrcholenie cesty však nie je jej koniec.“